Zpětný odkaz / backlink – jak poznáme jestli je odkaz kvalitní?

Zpětný odkaz / backlink – jak poznáme jestli je odkaz kvalitní?

03.04.2015 /

SEO

Na otázky: „Co je kvalitní zpětný odkaz? Jaká jsou kritéria kvalitního odkazu?“ jsme připravili anketu pro specialisty v oblasti rozvoje webových stránek.

Ankety se zúčastnili:

 • Blogeři
 • Představitelé SEO společností
 • Představitel vyhledávače Google

Zdaleka ne všichni zodpověděli na tyto otázky, ale většina vyjádřila svůj názor na to, co je to kvalitní odkaz.

 

Co je podle Vás kvalitní odkaz a jaká jsou její kritéria?

 1. Představitel vyhledávače Google

Dobrá otázka! Internet nezná zákony: kdokoliv dává odkazy na cokoliv (nebo na kohokoliv). Občas je to dané schválně, občas kvůli hloupé radě. Naše kritéria jsou velmi jednoduchá: jakýkoliv odkaz, umístěný reálným člověkem za nezištným účelem je kvalitním odkazem. Podívej se na tento odkaz očima svých rodičů a odpověz mi: pokud přejdou na tento odkaz, získají užitečné info nebo ne?

 1. Autor blogu Terehoff.com

Kvalitní odkaz musí být umístěn na frekventovaném tématickém zdroji na viditelném místě s doporučujícím nebo informačním kontextem, aby lákala k přechodu na web-acceptor a koupit nabízené zboží nebo službu.

 1. Ředitel PrimeAdv

Bodově odkazy sestupné dle kvality:

— na který uživatele přecházejí

— obsahuje bezanchorový element nebo zmínku o brandu

— který se nachází na stránce s odpovídající tématikou, obklopená tematickým obsahem

— který se nachází na stránce, na kterou odkazují tematické odkazy

— který se nenachází ani ve sklepě, ani na téměř neviditelném místě

Takové ukazatele link juice, jako TIC, PR nebo MOZ, jsou ve světle posledních událostí s faktory chování apod. považovány za hodnoty, ztrácející význam.

 1. Ředitel Remarka.info

Podle mého názoru kvalitní odkaz musí mít aspoň část z nabízených dále vlastností:

— živý traffic;

— dostupnost (viditelnost) – umístění odkazu ve významných místech stránky (záhlaví, tělo článku, možná, zvýraznění barvou, do bloku, apod).

— autorita link juice

— absence zaspamovanosti link juice

— vlastní aktivita link juice (stránky mohou být sice mladé, ale aktivně využívané),

— doporučení odkazu

— vysoká hodnota dokumentu (stránky), kde je umístěn odkaz, jeho tématika, jako jeden z variant hodnotnosti;

— dostupnost trafficu na stránce s odkazem.

Nějak takto. Možná bych si dokázal vzpomenout i na více variant, ale docela jsi mě překvapil. A samozřejmě, je nutné chápat, že absenci možnosti najít kvalitní link juice musí vyvážit jejich počet. I ten nejhorší odkaz má něco dobrého – otázka je, jak vyčlenit to dobré a nasměrovat ho na zvýšení umístění stránky, a to špatné ponechat na link juice.

 1. Ředitel SEO oddělení Ольшанский и Партнеры

Rozepíši to víc. Ale můžeme vzít i poslední odstavec, potřebujete-li referenci parametrů.

Pamatuji si, ještě když Bruce Clay v roce 2005 řekl, že zaplatí $10000 tomu, kdo dokáže, že právě tento konkrétní odkaz je funkční.

Dnes nemůžeme mluvit o jednom konkrétním odkazu, ale pokud pracujeme s obecními kritérií výběru, zjístíme, že jediným důležitým faktorem je relevance zdroje a konkrétní odkazované stránky. Není podstatné, zda-li se jedná o anchorový odkaz, obrázek, neaktivní hyperodkaz (adresa domény, napsaná textem).

V aktuálních podmínkách pracujeme s riziky a efektivitou vyhledávací reklamy. Myslím, že čím více faktoru efektivní optimalizace prostřednictvím vyhledávačů používáte, tím vyšší jsou rizika. Ponecháváme-li bezanchorový odkaz / odkaz-obrázek / textovou upomínku na relevantní stránce, minimalizujete rizika a pracujete na výsledek.

Z hlediska SEO-parametrů, které stojí za pozornost, hned po relevanci zdroje bych vyčlenil následující:

– Procento indexovaných stránek

– Konkrétní odkazovaná stránka má být v cashi

– datum cashe nesmí byt starší jak 30 dnů

 1. Ředitel Texterra

Já se domnívám, že dřív či později všechno přijde k tomu, že jediným kritériem kvalitního odkazu bude její přirozenost – i.e. kvalitním odkazem bude ten, který se vkládá živým uživatelem z dobré vůle a s dobrými úmysly (jako poděkování nebo pomoc jiným lidem).

Ale zatím přirozenost není hlavním kritériem. V současné době kvalitní odkaz je odkaz ze stránky, který má vlastní vyhledávací traffic. Také z link juice nemusí být hodně výchozích odkazů na různou tématiku.

Existuje mýtus, že kvalitní odkaz je také relevantním odkazem, tedy sémanticky spojeným s textem link juice, ale v danou chvíli tento ukazatel se vyhledávacími systémy nepovažuje za podstatný. Posledním příznakem kvalitního odkazu (který se zohledňuje, a podle nás víc, než dřív) – přechody na něj.

 1. Autor blogu Shakin.ru

Kvalita odkazu předpokládá, že její umístění bude mít za následek přilákání cílových návštěvníků na stránky. Odkaz může působit jak přímo (přechody uživatelů), tak i nepřímo (umožňuje zvýšení pozic optimalizované stránky v Google a Yandex, což je příznivé pro zvýšení návštěvnosti).

Podle mého názoru, základní kritéria kvalitního odkazu jsou:

– Musí být umístěna na tématicky blízkých stránkách.

– Stránka s odkazem musí být rychle indexována vyhledávacími roboty.
3. Odkaz se musí publikovat spolu se stránkou.

– Stránky s odkazem musí být navštěvovanými a regulérně se obnovovat.

– Stránka s odkazem musí dostávat vyhledávací traffic.

– Je žádoucí, aby se o stránce s odkazem přirozeně zmiňovalo v sociálních sítích.

– Stránky pro umístění odkazu musí působit takovým dojmem, že budou funkční i po několika letech.

– Je vhodné, aby na stránce s odkazem bylo co nejvíc unikátního obsahu a odkaz byl umístěn přímo v obsahu.

 1. Autor blogu Adne.info

Kvalitní odkaz – IMHO, je odkaz, ze kterého jde traffic, přičemž zajimavý, s dobrými statistickými ukazateli. Z kritérií: viditelnost, v textu nebo po článku, případně na navštěvované tématicky podobné stránce (což ovlivňuje přechody), přirozený, možná unikátní v rámci stránek anchor, nikoliv jen key.

Podle možností je potřeba získat odkaz z čerstvé, neustále doplňované stránky s žádaným materiálem v aktuálních záležitostech, ideálně však zapojit se do nějakého diskutovaného zpravodajského trendu, ale to je spíš moje specifikum.

 1. Autorka blogu Optimizatorsha.ru

Kvalitním odkazem je odkaz, na který neustále přicházejí návštěvníci stránek.

Hlavním kritériem je CTR – vztah mezi počtem kliků a celkovému počtu návštěvníků link juice.

Druhotná kritéria doplňují základní:

– navštěvovanost link juice jako celkua stránky s odkazem;

– umístění odkazu (musí být na viditelném místě);

– anchor (musí stimulovat klik);

– text kolem odkazu (stejně jako anchor musí zvýšovat CTR);

– relevance – ukazatel, který odpovídá za úroveň korelace konkrétního link juice a akceptoru.

Vše výše uvedené je samozřejmě IMHO, plynoucí ze zkušeností osobních a týmových

 1. Autor blogu Blog.Dimok.ru

Kvalitní odkaz se zobrazuje na stránkách maximálně přirozeným způsobem, ideálně by se měl zobrazovat spolu se stránkou, na níž je umístěn. Navíc také:

– odkaz tématicky odpovídá tomu obsahu, který je umístěn na vybrané stránce a stránce jako celku;

– odkaz je organicky zapracován do obsahu, nikoliv umístěn do footeru nebo sidebaru;

– odkaz je zřetelně obranduen jako odkaz (například, modrá podtržená na pozadí černého textu na bílém pozadí), nejsou pokusy o její skrytí,

Mimoto, link juice odkazu musí mít řadu vlastností:

– zabývá se jen jedním tématem (nejspíš poměrně rozsáhlým)

– je alespoň 6 měsíců starý

– má dobrý počet indexovaných stránek na Googlu a Yandexu

– absence spamu.

Tohle je minimum. Ideálně (je-li odkaz drahý), je nutné vizuálně prověřit stránky na jejích adekvátnost.

 1. Ředitel SEO oddělení Web-Promo

– Odkaz musí být jako pro lidi, ne pro roboty

– Jakýkoliv odkaz, který předává odkazovou hmotu a není vytvořen pro lidi, je v očích vyhledávacího systému prázdným obalem.

– Mluvíme-li o kvalitě odkazu, máme na mysli aktuální názor optimalizujícího na její kvalitu, který se mění se změnou algoritmu.

Na daný okamžik považují za aktuální tyto ukazatele:

– důraz na brand v anchorovém komponentu;

– kvalita plochy (důraz na ruční výběr);

– tématika umístění odkazu;

– unikátnost obsahu na link juice a doménu jako celku

– regionalita odkazu (většina z optimalizovaného regionu);

Pamatujte si, že jak Google, tak i Yandex zvyšují roli brandových faktorů (zmínka o brandu v textu) a sociálních signálů. Nenahradí sice odkazy v blízké době, ale nemůžeme je opomíjet.

 1. Představitel Devaka.ru

Odkaz může mít několik funkcí. Nejužitečnější z nich je přilákání jejím prostřednictvím nového publika na stránky. Zajisté, odkazy musí být umístěny podle tématu, musí doplňovat materiál, a obsah musí rozkrývat otázku z jiného pohledu nebo poskytovat jiný názor či nabízet další možnosti.

Takové odkazy by lidi rádi viděli na stránkách. Jelikož vyhledávací systémy respektují zájmy uživatelů, toto je nápovědou pro SEO. Takový odkaz bych obranduil za kvalitní.

Tedy, vyčleníme-li technická kritéria, budou jimi: potenciální trafic na link juice, tématická blízkost link juice a akceptoru, umístění odkazu ve viditelné části obsahu, přirozený vzhled (převážně absence komerčních dotazů v anchorech), dostupnost tématických odkazů, a v neposlední řadě – absence spamu na ploše…

 1. Ředitel SEO oddělení Netpeak

Povinná kritéria kvalitního odkazu:

– tématické – link juice odpovídá tématice stránky, na níž odkazuje;

– přirozená – uživatelé málokdy přecházejí na stránky pomoci jakýchkoliv anchorů, nejčastěji je to link s URL (stránky nebo webovek) v anchoru a jiných variant z různých zdrojů: brand, společné anchory („zdroj“, „stránky“ a veškeré jejich deriváty);

– odpovídající svému určení – pomoci odkazu jsou přechody uživatelů na recepienta.

Jsou to 3 nezbytné komponenty, zbytek, jako např. „kvalita link juice“ jsou jejich pouhými deriváty.

 1. Představitel Promodo

V danou chvíli nejdůležitějším faktorem kvalitního odkazu je odkaz, na který se chce přejít. Vlastně, toto je jejich účel.

Mimo jiné, odkaz se dá považovat za dobrý, je-li umístěn na stránce,

– která obsahuje zajímavý, užitečný a unikátní obsah;

– na které se aktivně diskutuje (zpráva, blog);

– na kterou se také odkazují různé stránky.

 1. Ředitel Seo-Studio

Za kvalitní odkaz považujeme odkaz z domény PR 6 a TIC 1000, jsou to 2 základní parametry, se kterými pracuje náš systém.

Bavíme-li se o tom vážně, jedná se o link s nejvyšší mírou pravděpodobnosti přechodu na něj uživatelem. Zaspamovanost link juice a dostupnost trafficu na ploše tvoří magii volby. Tyto základy nejsou konkrétními parametry, ale každý z nich má nepřímé ukazatele: u zaspamovanosti je to vztah indexu a odchozích, taffic koreluje s viditelností, apod.

Čím více parametrů máme, tím objektivnější korelace můžeme budovat, tímto směrem se ubírají technologické SEO-společnosti. Náším nepřetržitým procesem je Hypotéza-Výsledky-Korelace-Hypotéze atd., vzorec se neustále mění.

 1. Představitel Turboseo

Kvalitním odkazem je přirozený odkaz, na který se přechází a který nese užitek lidem a je živý a funkční.

Je jakýmsi pokračováním užitečného obsahu s přechodem na nový článek, který může poskytnout nové informace.

Kritéria odkazu:

– přirozenost

– tematičnost

– věk

– důvěra

– absence spamu

 1. Ředitel Aweb

Kritéria kvalitního odkazu:

 1. Odkaz stabilně předává cílový traffic.
  2. Odkaz je umístěn organicky v unikátním a relevantním materiálu.
  3. Obsah akceptoru doplňuje obsah link juice a odpovídá očekáváním návštěvníka.
  5. Traffic odkazu se konvertuje nebo přivádí opakované návštěvy.

MEDIAUNIT.cz

Kvalitním odkazem je odkaz:

– z tématických stránek

– z navštěvovaných stránek

– na který se přechází

– z autoritativního zdroje

– na stránku, kde je odkaz umístěn, se odkazují jiné tématické odkazy

– rychlá indexace stránky, na které je odkaz umístěn.

Jsou to základní ukazatele, na které je nutné brát zřetel. Podíváme-li se však na západní trh, jakýkoliv odkaz je pro Google špatný.

Proto důraz je třeba klást právě na brandový komponent a bezanchor.

Závěrem

Toť jsou výsledky ankety na téma definice kvalitního odkazu a jeho kritérií. Doufám, že já a mojí kolegové zodpověděli tyto otázky dostatečně v detailech.

Napište nám a začněte úspěšně podnikat

Využijte bezplatnou nezávaznou konzultaci

Chci konzultaci zdarma

Kontaktujte nás

+420 739 437 792 info@mediaunit.cz

Nebo nás navštivte

MEDIAUNIT.cz s.r.o
U Výstaviště 138/3
Praha 7 – Holešovice
170 00

Sledujte nás také