Nač myslet při tvorbě Landing page

Nač myslet při tvorbě Landing page

09.01.2021 /

SEO

Landing page v překladu vstupní stránka. Je tvořena většinou jednou html stránkou, jejímž účelem je odprezentovat produkt, službu nebo speciální nabídku.

Landing page bývá většinou součástí reklamní kampaně, ať už v printové nebo digitální podobě. Úkolem takové stránky by mělo být vzbuzení zájmu, případně informování o produktu a službě. Požadovanou akcí, může být vytvoření objednávky, vyplnění formuláře, registrace nebo telefonický kontakt.

Landing page je často krát zaměňována s microsite stránkou. Označení microsite se však správně používá pro označení samostatné web stránky s vlastní doménou nebo subdomény. Landing page však může být součástí vaší stránky či eshopu a není třeba ji oddělovat. Právě naopak jako součást web stránky působí mnohem důvěryhodnějším dojmem.

5 bodů, načež myslet při tvorbě Landing page.

1. Definujte si akci, kterou chcete, aby uživatel udělal

Předtím než začnete s tvorbou Landig page, definujte si, co chcete dosáhnout. Můžete chtít, aby vám někdo vyplnil formulář, nechal emailovou adresu, vytvořil objednávku, vyzkoušel vaši službu nebo zavolal na telefonicky kontakt.

V rámci Landing page vyzvěte návštěvníky jen k jedné akci, o kterou Vám především jde. Pokud zvolíte více Call to Action prvků (Call to Action – v překladu volání po akci) návštěvníci mohou být zmateni a neudělají přesně to, o co Vám jde.

Příklad Landing page s požadovanou akcí na vyžádání katalogu.

Grafický návrh Landing page vytvořil subject.sk

Na obrázku je Landing page, která je umístěna na oficiální web stránce. Takto vytvořená stránka neobsahuje horní menu nebo jiné odkazy, které by mohly návštěvníka rozptylovat. Cílem je navést návštěvníka, aby provedl pouze jednu požadovanou akci, kterou je objednání katalogu.

Obsah této Landing page tvoří obrázek katalogu, formulář a dva call to action prvky. Jeden call to action prvek je buton na odeslání formuláře, druhý call to action prvek vyzývá k telefonickému kontaktu. Pokud byste chtěli použít takto získané emailové adresy i na rozesílání reklamních zpráv je třeba přidat checkbox, kde uživatel potvrdí souhlas se zasíláním reklamních zpráv.

2. Zachovejte přehlednost

Rozložení a vzhled Landing page závisí na počtu prvků, které na ní chcete zobrazit. Posloupnost umisťování jednotlivých prvků je vždy z hora dolů. Nejdůležitější prvky jako výzvy, butony, formuláře, kontakty, umísťujte viditelně a pokud možno co nejvýš.

Na návrh rozmístění jednotlivých prvků můžete použít některý z bezplatných online nástrojů. Vhodným nástrojem může být i Wireframe.cc. Tento nástroj vám umožní jednoduše navrhnout rozložení textů, obrázků a dalších prvků na stránce. Takto připravený návrh pak víte zaslat vašemu grafikovi nebo programátorovi pro další zpracování.

3. Upoutejte pozornost

Nebojte se na vaší Landing page použít video nebo 360° fotografie. Video recenze na produkt nebo službu umí upoutat mnohem více než psaný text. Videa na Landing page dokáží zvednout konverze až o 80%.

4. Zachovejte vizuální jednotu

Každá reklamní kampaň má svoji formu ať už v grafické nebo textové podobě. Návštěvník přicházející z reklamního baneru by měl nabýt pocit, že stránka, na níž se ocitl, navazuje na reklamu, na kterou on zareagoval. Forma a vizuální styl Landing page by měl být proto stejný, nebo alespoň podobný jako v reklamní kampani.

Fotografie katalogu se zveřejněnou reklamou. Reklama vyzývá k zaslání katalogu. Vhodné by bylo, kdyby klient doplnil do printové reklamy i qrcode.

5. Nastavte si analytiku a testujte

V případě pokud máte Landing page na stránce kde už používáte google analytics, nezapomeňte nastavit nové cíle, popřípadě konverzní kódy. Na Landing page je vhodné nasadit i online monitoring a nahrávat si tak chování návštěvníků. Volně dostupná je například aplikace uptimerobot.com. Víte tak v průběhu kampaně zaznamenat všechny návštěvníky a jejich chování na stránce.

Pro dosažení lepších výsledků se doporučuje A / B testování Landing page. Znamená to tolik, že vytvoříte dvě různá Landing page, které zobrazujete jednou jednomu a jednou druhému návštěvníkovi. Odlišnosti mohou být ve formulací textů, barvě textů, pozadí nebo butonů. A / B testováním vyhodnocujete, která z nich dosahuje lepší výsledky, a tu si také ponecháte. Dobrý nástroj pro tvorbu takových Landing page je Visual Website Optimizer. Nemusíte umět vůbec programovat a funguje to principem drag and drop. Tento nástroj vám dokáže vyhodnotit i Heatmapy a click mapy, ze kterých se dá hodně odečítat.

Napište nám a začněte úspěšně podnikat

Využijte bezplatnou nezávaznou konzultaci

Chci konzultaci zdarma

Kontaktujte nás

+420 739 437 792 info@mediaunit.cz

Nebo nás navštivte

MEDIAUNIT.cz s.r.o
U Výstaviště 138/3
Praha 7 – Holešovice
170 00

Sledujte nás také